Do 1 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty — dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Prognozowany budżet projektu wynosi 1 000 000 zł.

Celem programu NCK „Ojczysty — dodaj do ulubionych” jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozwijanie zainteresowania językiem polskim oraz zastanowienie się nad jego rolą w naszym życiu. Nadrzędnym celem inicjatywy jest także kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem poprzez realizację projektów popularyzacyjnych wiedzę o nim.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów takich jak projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry, projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, publikacje edukacyjne oraz tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Wnioskodawcy mogą w ramach programu ubiegać się o maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi 75 000 zł brutto. Minimalna kwota, o którą się ubiegają się wnioskodawcy, nie może być niższa niż 10 000 zł brutto.

Nabór wniosków odbywa się poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Narodowego Centrum Kultury.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania Programu „Ojczysty — dodaj do ulubionych” to 31 marca — 20 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Ojczysty — dodaj do ulubionych” znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury.