Do 16 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do XV edycji programu „Polsko — Ukraińska Wymiana Młodzieży”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania to 1 600 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Maksymalna wysokość wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 50 000 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania to okres od 15 czerwca do 15 października 2020 r.

Aby wziąć udział w naborze wniosków, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w systemie EBOI.