Tylko do 14 września br. trwa nabór zgłoszeń na tegoroczne pobyty rezydencjalne w Montricher w Szwajcarii. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Jana Michalskiego.

Rezydencje są dostępne dla wszystkich twórców zaangażowanych w działalność literacką, w szczególności dla pisarzy i tłumaczy. Rezydencja może być przyznana projektom indywidualnym lub projektom realizowanym w parach np.: pisarz-tłumacz, pisarz-pisarz.

Uczestnikom rezydencji zostanie wypłacone stypendium w wysokości 400 franków szwajcarskich tygodniowo. Organizator inicjatywy pokrywa również koszty podróży.

Rezydenci mogą ubiegać się o pobyt na okres dwóch tygodni, miesiąca, dwóch, trzech, a nawet sześciu miesięcy. Długość pobytu zależy od charakteru projektu, nad którym twórca będzie pracował.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w grudniu 2023 r. Pierwsze rezydencje rozpoczną się w lutym 2024 r.