Biblioteki publiczne do 11 lipca 2014 r. mogą składać wnioski w programie BN w priorytecie 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Do podziału jest aż 20 mln zł, w tym 1/3 będzie przeznaczona na zakup nowości dla dzieci i młodzieży.

Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Jak wynika z regulaminu programu, dzięki zakupom nowości, wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie.

Co ważne, o dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać się mogą biblioteki publiczne:

 1. zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury),
 2. stanowiące część innej samorządowej instytucji kultury (wpisanej do rejestru instytucji kultury).

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1500 zł. Wkład własny biblioteki wnioskującej o dofinansowanie (liczony ze środkami pozyskanymi z innych źródeł) wynosi minimum 25% całości kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

Realizacja zadania odbywa się na terenie RP w roku, w którym udzielona została dotacja.

W ramach dotacji biblioteki mogą nabywać każdą publikację, która ukazała się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne, wydawnictwa multimedialne, wydawnictwa nutowe i kartograficzne), która jest dostępna na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie.

Ze środków dotacji nie można kupować czasopism, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji, a także książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym.

W ramach 1/3 dotacji przeznaczonej na nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży biblioteki mogą kupić:

 1. lektury znajdujące się na liście lektur szkolnych, a będące aktualnie na rynku księgarskim,
 2. beletrystykę przeznaczoną dla dzieci i młodzieży,
 3. literaturę popularno-naukową adresowaną konkretnie do dzieci i młodzieży,
 4. książki — zabawki dla najmłodszych,
 5. książki obrazkowe, tzw. picture books, komiksy dla dzieci i młodzieży,
 6. literaturę dwujęzyczną dla dzieci i młodzieży oraz słowniki językowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży,
 7. serie streszczające arcydzieła w różnych językach do nauki języków przeznaczone dla dzieci i młodzieży,
 8. leksykony, kompendia dla dzieci i młodzieży,
 9. antologie wierszy, opowiadań zawierające pełnowartościowe teksty,
 10. audiobooki dla dzieci i młodzieży,
 11. poradniki, np. dla nastolatków,
 12. śpiewniki z nutami przeznaczone dla dzieci i młodzieży,
 13. atlasy dla dzieci i młodzieży.

Z dotacji dla dzieci i młodzieży nie można kupować podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych, książek o dzieciach (te są skierowane najczęściej dla dorosłych), programów i gier komputerowych, gier planszowych i innych, wycinanek, płyt CD z nagraniami muzycznymi.