Do 9 sierpnia br. trwa nabór wniosków do I edycji konkursu „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. Organizatorem konkursu jest Instytut Książki.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych oraz bibliotek wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina.

W ramach konkursu można ubiegać się dofinansowanie projektów polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

Na realizację zadań w ramach inicjatywy przyznawane są dofinansowania w przedziale od 500 000 zł do 2 250 000 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska do 100 000 mieszkańców.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego na stronie Instytutu Książki.

Ponadto pracownicy Instytutu Książki w trakcie naboru prowadzić będą bezpłatne szkolenia on-line. Tematem spotkań będzie przybliżenie podstawowych zasad ubiegania się o dofinansowanie. Szkolenia będą odbywać się minimum raz w tygodniu. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu, powinny wysłać e-maila na adres: a.zagorska@instytutksiazki.pl.