Do 31 stycznia 2020 r. trwa nabór zgłoszeń do II edycji programu „Kultura inspirująca”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet w ramach inicjatywy to 6 mln zł.

Program „Kultura inspirująca” jest jednym z fundamentów systemu promocji kultury polskiej za granicą, realizowanego w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, oraz wynikiem wspólnych działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest budowanie wizerunku Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego wielowiekowego dziedzictwa i jego wkładu w kulturę̨ europejską i światową.

Program „Kultura inspirująca” skierowany jest dla instytucji podległych i nadzorowanych przez MKiDN.

Dofinansowanie w ramach inicjatywy można otrzymać na realizację następujących zadań: projekty promujące polską kulturę, skierowane do odbiorcy zagranicznego i realizowane poza granicami RP, pobyty zagranicznych pracowników polskich instytucji kultury w instytucjach partnerskich oraz wizyty studyjne, tj. przyjęcie zagranicznych gości przez polskie instytucje kultury lub grupy instytucji w ramach rozwoju współpracy oraz realizacji wspólnych projektów.

Maksymalna wnioskowana kwota na realizację jednego zadania to 800 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Współpracy z Zagranicą, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa z dopiskiem Program Kultura inspirująca.