Tylko do piątku, 14 lutego trwa nabór zgłoszeń do II edycji projektu „Kluby kreatywności w bibliotekach”. Inicjatywa jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2019–2020 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

„Klub kreatywności w bibliotekach” to miejsce uruchomione przez bibliotekę, w którym mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem m.in. technologii cyfrowych, po to, by uczyć się przez zabawę, wspólnie coś tworzyć, wymyślać i realizować różne projekty, a także dzielić się wiedzą i rozwiązywać problemy.

Pierwsza edycja projektu była realizowana w latach 2018–2019 w pięciu bibliotekach: Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrazowie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest zachęcenie bibliotek publicznych do uruchamiania i prowadzenia lokalnych klubów kreatywności, a także zachęcenie bibliotek do rozwijania działalności edukacyjnej i wdrażania nowych form i metod pracy edukacyjnej i dostarczenie bibliotekom wsparcia finansowego oraz wiedzy i zasobów edukacyjnych niezbędnych do uruchomienia klubu. Bardzo ważnym zadaniem inicjatywy jest również rozwój kompetencji bibliotekarzy w zakresie prowadzenia nowatorskich działań dla mieszkańców, przetestowanie różnych modeli organizacyjnych funkcjonowania twórczych przestrzeni typu „makerspace” i promowanie bibliotek jako miejsc, w których mieszkańcy w różnym wieku mogą tworzyć, eksperymentować, uczyć się poprzez współpracę, tworzenie i zabawę.

Biblioteki przyjęte do projektu będą mogły skorzystać z dotacji w wysokości do 10000 zł oraz wziąć udział w 3-dniowych warsztatach.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Lista bibliotek przyjętych do projektu zostanie ogłoszona na stronie Biblioteki.org do 28 lutego 2020 roku.