Tylko do 10 lutego br. masz czas, by zgłosić swój festiwal do sieci europejskich festiwali EFFE i otrzymać znak jakości EFFE Label.

EFFE, czyli program Europa dla Festiwali, Festiwale dla Europy, to przede wszystkim internetowa wyszukiwarka festiwali z 43 europejskich krajów dostępna pod adresem FestivalFinder.eu. Strona prowadzona przez EFFE jest również platformą skierowaną do osób poszukujących partnerów do inicjatyw międzynarodowych. Każde z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej posiada centrum tzw. własny punkt kontaktowy w celu promowania platformy EFFE.

Wszystkie zgłaszane do inicjatywy festiwale muszą m.in. oferować spójny programu artystyczny, wspierać rozwój artystyczny, stwarzać szanse dla przyszłych, innowacyjnych artystów do tworzenia lub prezentowania dotychczasowych dokonań. Inicjatywy te muszą również być zakorzenione w lokalnej społeczności, promując jednocześnie lokalne wartości, czy podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska, ekonomii, modeli biznesowych czy wpływów społecznych oraz wspierać kształtowanie i zachęcać oraz promować doświadczenia międzykulturowe wśród odbiorców i artystów.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w latach 2015‒2016 i zebrała 761 festiwali z 31 państw, pośród których znalazło się aż kilkadziesiąt zdarzeń kulturalnych z Polski.

Znak Firmowy festiwali EFFE to przede wszystkim certyfikat wysokiej jakości, przyznawany przez środowisko organizatorów wszystkich wydarzeń. To również sygnał, że festiwal należy do grupy wyjątkowych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy.

Aby zgłosić swój festiwal, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.