Do 25 lutego br. możesz wziąć udział w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2020. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „Zasmakuj w bibliotece”.

Konkurs na plakat ma za zadanie wybranie najciekawszego projektu plakatu promującego ogólnopolski program Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Tydzień Bibliotek. Program Tydzień Bibliotek realizują każdego roku od 8 do 15 maja w całym kraju wszystkie rodzaje bibliotek.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych. Inicjatywa ma również za zadanie m.in. podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej, a także promocję czytelnictwa i zainteresowania nowymi mediami komunikacji społecznej.

Konkursu skierowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik PDF] i wraz z projektem plakatu wysłać go na adres redakcja.portal@sbp.pl.

10 marca br. nastąpi ogłoszenie zwycięzcy konkursu. Wyniki inicjatywy zostaną zamieszczone na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.