Do 5 grudnia trwa nabór wniosków w nowym konkursie dla bibliotek na usługi biblioteczne, które podnoszą jakość życia mieszkańców. Inicjatywa organizowana jest w ramach Public Library Innovation Program. Na laureatów konkursu czeka 1500 dolarów.

EIFL jest międzynarodową organizacją bibliotekarską, której celem jest umożliwienie użytkownikom bibliotek w krajach przechodzących transformację ustrojową i tzw. krajach rozwijających się szerokiego dostępu do informacji naukowej w postaci elektronicznej. Swoją działalność organizacja rozpoczęła w 1999 r.

O nagrody w wysokości 1500 dolarów mogą ubiegać się biblioteki publiczne wykorzystujące w nowatorski sposób nowe technologie w swoich działaniach związanych z szeroko pojętym obszarem zrównoważonego rozwoju.

Tematy działań, które można zgłosić w ramach konkursu, mogą dotyczyć takich kategorii tematycznych, jak finanse i zatrudnienie, rolnictwo, ekologia, zdrowie, higiena, włączenie społeczne czy równość, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, równość w edukacji oraz ochrona środowiska.

Zgłaszane działania powinny się przyczyniać do poprawy jakości życia mieszkańców i nawiązywać do celów określonych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.

Aplikacje, można składać w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizacji EIFL.