Do 31 stycznia 2021r. u trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Organizatorem konkursu jest fundacja Jej imienia. Na laureata inicjatywy czeka gratyfikacja finansowa.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej przyznawana jest co roku żyjącemu autorowi najlepszej polskiej książki poetyckiej. Zgłaszane do nagrody książki powinny zostać wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r. Tomy przyjęte do konkursu w 2020 r. automatycznie zostały zakwalifikowane do edycji 2021.

Kandydatów do inicjatywy mogą zgłaszać m.in. autorzy, wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim oraz członkowie kapituły.

Na nagrodę składają się statuetka oraz gratyfikacja finansowa w wysokości ustalanej przez Zarząd Fundacji.

Konkurs składa się z trzech etapów. Najpierw spośród wszystkich zgłoszeń kapituła wybiera 80 książek poetyckich. W kolejnym etapie kapituła wskazuje 5 książek nominowanych do nagrody, a w trzecim — ostatnim — laureata.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie wraz z ośmioma egzemplarzami papierowymi zgłaszanej książki oraz wersją w formacie pdf na adres: Fundacja Wisławy Szymborskiej, ul. Urzędnicza 20/6 30-051 Kraków, z dopiskiem: Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej.