Do 12 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do programu grantowego skierowanego do polskich teatrów i grup teatralnych. Organizatorami inicjatywy są Związek Cyfrowa Polska oraz YouTube. Projekt wspiera Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowe Centrum Kultury. Do podziału w ramach programu jest 220 000 zł.

Inicjatywa Cyfrowej Polski i YouTube skierowana jest do ludzi teatru. Program ma na celu promowanie kultury w sieci. Jest także szansą dla artystów na przetrwanie trudnego czasu i pokazanie ich osiągnięć w Internecie.

Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia powinny zawierać m.in. synopsis projektu teatralnego, o którego dofinansowanie ubiegają się teatry, informację o szacunkowej kwocie realizacji sztuki teatralnej oraz wysokości oczekiwanego wkładu finansowego. Projekt musi być przeznaczony dla odbiorców powyżej 13. roku życia.

Zrealizowane dzięki wsparciu projekty będzie można obejrzeć na kanałach teatrów na YouTube, a także podczas drugiej edycji festiwalu „YouTube Dni Kultury”, która odbędzie się w marcu 2021 r.

Lista teatrów, które otrzymają wsparcie, zostanie ogłoszona jeszcze w styczniu 2021 r.