Trwa nabór zgłoszeń w kolejnej edycji ogólnopolskiego programu MĄDRZY CYFROWI. Organizatorem inicjatywy jest fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org. Tegoroczna edycja została nieco zmieniona. Program umożliwia teraz dostosowanie formatu zajęć dla młodzieży do potrzeb i możliwości instytucji biorących w nim udział. Udział w programie jest bezpłatny.

MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego celem jest edukacja moralna, cyfrowa i społeczna młodzieży, skierowany dla instytucji edukacyjnych oraz kulturalnych z całej Polski, w tym dla bibliotek publicznych i ośrodków kultury.

Projekt MĄDRZY CYFROWI to oferta zajęć dla młodzieży, pokazujących jak mądrze wykorzystywać narzędzia cyfrowe i jak posługiwać się metodą projektową w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Do prowadzenia zajęć z młodzieżą uczestników przygotowuje kurs e-learningowy.

W tegorocznej edycji wprowadzono nową formułę programu, uwzględniającą potrzeby i możliwości instytucji w nim uczestniczących. Warsztaty z młodzieżą można teraz realizować w ciągu roku szkolnego w trybie: 12 spotkań po 1,5 godziny każde. Można je też przeprowadzić we wcześniej proponowanym trybie 5-dniowym, podczas wakacji lub w innym czasie wolnym od zajęć szkolnych, tak by dopasować plan realizacji programu MC do grafiku placówki i uczestników zajęć.

Nabór do programu MĄDRZY CYFROWI 2019 prowadzony jest w trzech terminach:

  • do 31 marca dla instytucji, które planują przeprowadzenie zajęć warsztatowych przed wakacjami,
  • do 30 czerwca dla instytucji, które planują przeprowadzenie zajęć warsztatowych w czasie wakacji oraz
  • do 6 września dla instytucji, które planują przeprowadzenie zajęć warsztatowych po wakacjach.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.