Do 1 marca br. trwa nabór wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawców Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami.

Uprawnienia rzeczoznawcy są nadawane w dziedzinach takich jak: archeologia, architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy, malarstwo, grafika, rzeźba, detal architektoniczny i powierzchnie architektoniczne, rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa, instrumenty muzyczne, a także materiały biblioteczne i archiwalne, zabytki techniki, parki, ogrody i cmentarze, zabezpieczenie techniczne zabytków oraz ocena i wycena zabytków ruchomych.

Kandydat na rzeczoznawcę powinien posiadać m.in. co najmniej 10 letnią praktykę oraz wysoki poziom wiedzy w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami.

Powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzeczoznawca ma prawo do wydawania merytorycznych ocen i opinii w sprawach związanych z ochroną zabytków na rzecz organów ochrony zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów administracji celnej, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy, składany przez kandydata na rzeczoznawcę do ministra, za pośrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków, powinien zawierać: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, informację o wykształceniu, opis praktyki zawodowej, wskazanie miejsca pracy i ważniejszych publikacji w zakresie opieki nad zabytkami, wskazanie dziedziny i specjalizacji, w których kandydat ubiega się o nadanie uprawnień rzeczoznawcy, nazwę i adres stowarzyszenia, uczelni lub instytucji kultury rekomendującej kandydata.

Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić wniosek [plik PDF] i przesłać go na adres MKiDN:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,
faks 22 2121148.