Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym, których organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Inicjatywa organizowana jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2014–2017.

Zajęcia skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych organizacji pozarządowych oraz muzeów, liderów i przedsiębiorców.

Nadrzędnym celem szkoleń jest wsparcie samorządów w skutecznym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Szkolenie to także doskonała okazja do pracy warsztatowej, dyskusji i konsultacji z ekspertami.

Szkolenia oparte są o materiał zawarty w publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Dziedzictwo obok Mnie — poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach” — będą „uszyte na miarę”. Tematyka zajęć obejmuje m.in. identyfikację dziedzictwa materialnego i niematerialnego, obowiązki i prawa gminy, narzędzia w dyspozycji gminy, planowanie strategiczne.

Szkolenia będą odbywać się w bieżącym oraz w przyszłym roku. Aby wziąć udział w zajęciach należy chęć udziału w szkoleniu przesłać drogą mailową na maila achabiera@nid.pl lub akoziol@nid.pl.