Do 30 czerwca br. trwa rekrutacja zdolnej młodzieży w Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci. Organizacja pomaga od lat wybitnym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w rozwoju ich uzdolnień naukowych, technicznych i artystycznych. W ramach inicjatywy organizowane są m.in. obozy naukowe, warsztaty, a także seminaria. Formularz rekrutacyjny projektu zostanie uruchomiony na stronie internetowej organizacji w połowie maja.

Stowarzyszenie od wielu lat pomaga utalentowanym nastolatkom, zapraszając ich na specjalistyczne warsztaty badawcze, seminaria humanistyczne, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, spotkania wielodyscyplinarne i wielodyscyplinarne obozy naukowe, a ponadto publiczne koncerty i wystawy. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zapewnia także udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.

Aby wziąć udział w rekrutacji, kandydat musi opisać swoje osiągnięcia i zainteresowania na podstawie zamieszczonych na stronie pytań. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna także dołączyć skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Dokumenty kandydatów należy przesłać na adres:
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa

Wnioski wraz z całą dokumentacją rozpatrywane są w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy. Ocena wniosków potrwa do września. O wynikach kwalifikacji Krajowy Fundusz na rzecz rozwoju Dzieci poinformuje w październiku br.