Jeszcze tylko do 14 czerwca 2012 r. można wziąć udział w publicznych konsultacjach dotyczących pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne. Zaprasza na nie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konsultacje przeprowadza Komisja Europejska.

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyniki konsultacji mają istotnie wpłynąć na ostateczny kształt Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne.

W projektowanym Komunikacie Komisja Europejska chce położyć nacisk na takie kwestie, jak:

  • ograniczenie zasady terytorialności w zakresie wydatków związanych z produkcją;
  • kontrolowanie współzawodnictwa pomiędzy państwami członkowskimi, które wykorzystują pomoc państwa, by przyciągać zagranicznych inwestorów realizujących duże produkcje;
  • inicjatywy Komisji, których celem jest poprawa obiegu filmów europejskich i zwiększenie liczby widzów, co przyniesie korzyści zarówno europejskiemu przemysłowi audiowizualnemu, jak i obywatelom.

Ponadto Komisja Europejska zamierza w swoich działaniach, wskazanych w Komunikacie, uwzględnić wszystkie aspekty produkcji kinematograficznej, począwszy od zarysu fabuły filmu, a skończywszy na prezentowaniu go publiczności.

Komisja zapowiada, że Komunikat będzie opublikowany zgodnie z planem, czyli w drugiej połowie 2012 roku.