Przyszły 2014 rok wśród obchodów rocznicowych przyniesie między innymi 600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Turcją. Nadarza się więc znakomita okazja do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy polskimi i tureckimi instytucjami kultury oraz wypromowania polskiej kultury m.in. wśród tureckich środowisk artystycznych.

Działania te wydatnie wspiera i koordynuje Instytut Adama Mickiewicza. On też jest operatorem programu „Turcja 2014 — Promesa”. Do naboru o dofinansowanie związanego z programem zadania mogą przystąpić: państwowe i samorządowe instytucje kultury, jak również organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, uczelnie artystyczne.

A czasu jest już nie wiele, bo tylko do 31 stycznia 2013 r. Instytut Adama Mickiewicza przyjmuje wnioski zawierające wstępny projekt zadania.

Zadanie powinno tworzyć wartościowy model uczestnictwa w kulturze lub popularyzować wybrane zagadnienie istotne dla kultury. Powinno też mieć wysokie walory wizerunkowe w zakresie promocji kultury polskiej w Turcji. Szczegóły i regulamin znajdą Państwo na stronie Turcja 2014 — Promesa.

Kwota wnioskowanego dofinansowania musi mieścić się między 25 000 zł a 800 000 zł. A wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.

Co ważne: z programu wyłączone są zadania wydawnicze, zadania dotyczące digitalizacji i archiwizacji, archeologii, stypendia naukowe i staże.

Instytucja kultury, której wstępny wniosek został zaakceptowany, składa zaktualizowany wniosek dotyczący wyłącznie tych zadań, które w I etapie zostały zakwalifikowane do dalszego rozpatrzenia. Zaktualizowane wnioski są rozpatrywane z udziałem zespołu sterującego nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru.