Celem II edycji konkursu jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań edukacji cyfrowej mających charakter międzypokoleniowy ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia. W konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków.

Organizatorem konkursu jest Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych. Poprzez konkurs Koalicja chce popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w grupie szczególnie na to narażonej, jaką są seniorzy. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw a także do inspirowania innych podmiotów do korzystania z najlepszych, skutecznych rozwiązań.

Do konkursu można zgłaszać działania z zakresu edukacji cyfrowej mające charakter międzypokoleniowy, które mogą mieć zarówno charakter cykliczny, długofalowy (np. autorski kurs internetowy), jak również akcyjny, jednorazowy (np. spotkanie zorganizowane w ramach „Tygodnia z Internetem 2013”). Poza prezentacją działania należy również pokazać jego wymiar indywidualny, czyli przykład konkretnej osoby, która skorzystała z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu (należy opisać , jak udział w akcji wpłynął na życie tej osoby).

Co ważne, działania zgłaszane do konkursu nie muszą się ograniczać wyłącznie do Internetu, ale powinny dotyczyć wykorzystania nowych technologii np. możliwości aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych wykorzystywane w połączeniu z komputerem. Przewidziano dwie kategorie konkursowe: edukacja cyfrowa 50+ i działania zwiększające kompetencje cyfrowe o wymiarze międzypokoleniowym.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy 30 września 2013 r. wypełnić zgłoszenie konkursowe na stronie www.dojrzaloscwsieci.pl. W październiku br. Kapituła Konkursu, wytypuje zwycięzców oraz grupę wniosków, która będzie poddana głosowaniu Internautów, w celu wyłonienia laureata nagrody publiczności. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 października br.

Najciekawsze przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do konkursu będą promowane przez Koalicję oraz Szerokie Porozumienie i zostaną opisane w publikacji zamieszczonej m.in. na stronach internetowych Koalicji i Porozumienia. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Dojrz@łość w Sieci.