Do 11 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Nabór skierowany jest do organizacji i instytucji. Instytucje, które wezmą udział w inicjatywie, mogą otrzymać wsparcie merytoryczne, szkoleniowe i grantowe.

TransferHUB jest miejscem pracy łączącym różnorodne światy i doświadczenia z wyzwaniami i barierami, tak by pomóc osobom młodym po zakończeniu edukacji w odnalezieniu się na rynku pracy.

Inkubator Innowacji Społecznych TransferHUB to również przestrzeń na tworzenie, rozwijanie i testowanie swoich innowacyjnych pomysłów. To przede wszystkim sieć połączeń ludzi i instytucji, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, pracują nad swoimi pomysłami lub wspierają realizację pomysłów innych osób. Inicjatywa ta daje możliwości sprawdzenia siebie i swojego pomysłu przy wsparciu doradców, ekspertów, praktyków i odbiorców.

Nadrzędnym celem projektu jest zmiana sytuacji osób w wieku od 15 do 29 lat. Szczególnie chodzi o kobiety i pomoc w uzyskiwaniu przez nie wykształcenia zawodowego oraz osoby pracujące poniżej kwalifikacji.

TransferHUB to eksperyment, w którym wytwarzane i testowane są pomysły po to, żeby wyjść poza standardowe sposoby myślenie.