Inicjatywa skierowana jest do domów, ośrodków i centrów kultury. Pilotażowa edycja projektu odbyła się w 2015 r. w ramach działań trzech programów: Dom Kultury+, Platforma Kultury i Kadra Kultury.

Celem projektu „Zaproś nas do siebie” jest podnoszenie kompetencji pracowników sektora kultury poprzez szkolenia. Projekt polega na partnerskim działaniu Narodowego Centrum Kultury i lokalnych instytucji, które będą nadzorowały przeprowadzane zajęcia.

Narodowe Centrum Kultury jako koordynator projektu zapewnia uczestnikom szkolenia:

  • koordynatora projektu oraz trenera,
  • opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych,
  • organizację i pokrycie kosztów spotkania inaugurującego w Radziejowicach,
  • promocję projektu i wsparcie w rekrutacji uczestników poszczególnych szkoleń,
  • zaświadczenia dla lokalnych partnerów i dyplomy dla uczestników szkolenia.

Aby wziąć udział w projekcie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z zasadami jego działania. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej akcji.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Narodowe Centrum Kultury wyłoni 9 lokalnych partnerów — ośrodki koordynujące szkolenia, które we współpracy z NCK zorganizują 3 szkolenia w swoim regionie. Następnie z wytypowanych ośrodków partnerskich NCK zaprosi lokalnych koordynatorów projektu na trzydniowe spotkanie w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, które odbędzie się od 30 maja do 1 czerwca 2016 r.

Szkolenia w lokalnych ośrodkach odbywać się będą natomiast między 20 sierpnia a 18 listopada 2016 r.