Do 12 października br. trwa nabór zgłoszeń projektów do VI edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2016 „Animacja + Generacje”, której organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, Warsztaty Kultury oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Inicjatywa odbędzie się w dniach 12‒13 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie organizowane w ramach Platformy Kultury i skierowane do przedstawicieli sektora kultury.

Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów. Bardzo ważnym elementem programu są warsztaty, debaty i rozmowy z ekspertami, w których biorą udział uczestnicy inicjatywy.

Do naboru można zgłaszać działania kulturalne i projekty animacyjne związane z tematem „animacja + generacje” i oparte na współpracy międzypokoleniowej. Wyniki naboru zostaną podane do informacji publicznej do 2 listopada br.

Wydarzenie trwa dwa dni. Pierwszego dnia autorzy 20 wybranych projektów będą mogli zaprezentować je animatorom z całej Polski. W trakcie drugiego dnia Ogólnopolskiej Giełdy Projektów uczestnicy będą mieli szansę wziąć udział w dyskusjach i konsultacjach z ekspertami oraz warsztatach.

Zgłaszane projekty muszą być zrealizowane od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.