Tylko do 20 lutego br. trwa nabór na studia podyplomowe na kierunku Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia zostały objęte patronatem honorowym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Studia trwają trzy semestry. Pierwszeństwo naboru przysługuje pracownikom służb konserwatorskich i muzeów.

Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem archeologów, którzy wiążą swoją karierę zawodową z ochroną zabytków i opieką nad nimi. Studia skierowane są również do osób, które rozpoczęły pracę lub planują podjąć ją w służbach konserwatorskich lub muzeach archeologicznych.

Jak wynika z informacji opublikowanej na oficjalnej stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nadrzędnym celem studiów podyplomowych na kierunku Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym jest praktyczne przygotowanie absolwentów od strony prawnej i administracyjnej, pokazanie im podstaw doktryny konserwatorskiej obowiązującej w Polsce i na świecie, a także przybliżenie nowoczesnych metod badań i dokumentacji dziedzictwa archeologicznego oraz zachęcenie do aktywnego zarządzania tymi zasobami.

Ideą studiów jest kształcenie kadr konserwatorskich, pogłębienie wiedzy pracowników muzeów archeologicznych oraz umożliwienie im awansu służbowego.

Pierwszy i drugi semestr to zajęcia teoretyczne. W trakcie trzeciego semestru studenci będą mieli okazję od strony praktycznej poznać, na czym polega praca w urzędach i na stanowiskach archeologicznych. W sumie studia liczą 364 godziny zajęć dydaktycznych, w tym 204 o charakterze teoretycznym i 160 godzin praktyk.

Szczegółowe informację dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe (plik PDF) z Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym można uzyskać drogą mailową, pisząc na adres pasuc@amu.edu.pl bądź telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 61 829 14 09.

Lista przyjętych na studia zostanie ogłoszona 1 marca br.