Do 1 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji projektu „O finansach… w bibliotece”. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Nadrzędnym celem V edycji projektu jest nauczenie mieszkańców mieszkających na terenach wiejskich i w miastach do 100 000 korzystania z bankowości elektronicznej, planowania swoich domowych wydatków oraz inwestowania zaoszczędzonych pieniędzy. Natomiast bibliotekarze i bibliotekarki, dzięki cyklowi szkoleń zyskają wiedzę i doświadczenie w pracy z takimi osobami.

Do projektu mogą zgłaszać się gminne biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich lub miast do 100 000 mieszkańców z całej Polski. Projekt może być realizowany w bibliotece głównej lub w jej filiach. Z przesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 100 bibliotek, które wezmą udział w inicjatywie.

W ramach projektu organizator oferuje:

  • cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy w tym kurs e-learningowy, szkolenia stacjonarne i regionalne spotkania konsultacyjne oraz konsultacje w trakcie prowadzonych przez nich spotkań edukacyjnych dla użytkowników,
  • cykl edukacyjny dla użytkowników bibliotek,
  • konkurs na dobre praktyki dla bibliotek realizujących spotkania edukacyjne dla mieszkańców,
  • spotkania „Podaj dalej” służące wymianie wiedzy i doświadczenia pomiędzy bibliotekarzami oraz
  • seminarium podsumowujące projekt.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wyniki rekrutacji będą znane do 12 lutego 2018 r. Wszystkie biblioteki, które prześlą formularz zgłoszeniowy, zostaną poinformowane o wynikach naboru drogą mailową, na adresy podane w formularzu.

W razie wątpliwości dotyczących przebiegu konkursu wszelkie pytania można kierować drogą mailową na adres edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl.