Do 15 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji konkursu „Książka historyczna roku”. Organizatorami inicjatywy są m.in. Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. Uczestnicy konkursu rywalizować będą w sześciu kategoriach o nagrodę im. Oskara Haleckiego. Na laureatów konkursu czeka 80 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski XX w. oraz zachęcenie do czytania książek historycznych.

W ramach konkursu uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach:

  1. najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX w.,
  2. najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX w.,
  3. najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX w.,
  4. najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX w.,
  5. najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX w., rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami,
  6. najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX w., rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym.

Do konkursu można zgłaszać książki oraz e-booki wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres Instytutu Pamięci Narodowej ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, dwa egzemplarze danej książki wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie konkursu jury wybierze spośród nadesłanych egzemplarzy, te które spełniają wymogi regulaminu. W kolejnym jury wybierze 10 książek z każdej z kategorii. W ostatnim, trzecim etapie, o przyznaniu nagrody zdecyduje głosowanie internautów spośród książek wybranych przez jury. Głosowanie internautów zostanie uruchomione 2 października i potrwa do 31 października 2017 r.

Nagrody zostaną wręczone laureatom w listopadzie br.