Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie #WOLNOŚĆ_czytaj_dalej, którego organizatorami są Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Nadrzędnym celem inicjatywy #WOLNOŚĆ_czytaj_dalej jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ufundowanie stypendiów na napisanie powieści dla młodzieży. Założeniem powieści ma być przybliżenie tła historycznego, wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub zespół złożony nie więcej niż z dwóch osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Zarówno zgłoszenie powieści oraz sama powieść muszą stanowić oryginalną twórczość wnioskodawcy, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych materiałów oraz nie mogą stanowić materiałów, które w całości były publikowane w jakimkolwiek z mediów.

Spośród nadesłanych kandydatur zgłoszeń zostanie wybranych 10 stypendystów, którzy podczas czteromiesięcznego stypendium będą mieli za zadanie napisać powieść skierowaną dla jednej z dwóch kategorii wiekowych:

  • I kategoria: 11–14 lat,
  • II kategoria: 15–18 lat.

W kolejnych etapach konkursu spośród powieści napisanych przez stypendystów zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych, którym zostanie przyznana nagroda pieniężna, a dwie najlepsze powieści zostaną wydane w formie książkowej.

Aby ubiegać się o stypendium, należy wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy wraz ze zwięzłym opisem pomysłu na powieść, napisanym w języku polskim, o objętości maksymalnie 1800 znaków ze spacjami oraz fragment powieści o objętości 3 stron maszynopisu.
Wnioski w formie papierowej z dopiskiem „Stypendium literackie” należy składać w siedzibie Fundacji lub przesłać pocztą na adres Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.