Do tego dnia bowiem trwa nabór zgłoszeń do jesiennej edycji programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2017”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1 000 000 zł.

Nadrzędnym celem programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2017” jest stworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań m.in. takich jak: organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw koncertów, happeningów, spektakli, organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych oraz nagrania filmów, wydanie publikacji, czasopism, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury, jak również organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych, organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym czy organizacja uroczystości upamiętniających wydarzenia o charakterze patriotycznym.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach programu wynosi 5000 zł. Maksymalna to natomiast 300 000 zł.

Zadanie powinno mieć miejsce w terminie od 15 października do 20 listopada 2017 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Narodowego Centrum Kultury.