Do 17 marca br. można przesyłać prace do VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe w wysokości 10 000 zł. Organizatorem konkursu jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

W konkursie, który organizowany jest od 2011 r., udział mogą wziąć osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze rękami, ustami, stopami, a nawet powiekami. Pomysłodawczynią inicjatywy jest aktorka Anna Dymna.

Wiersze oceniane są w dwóch kategoriach osób: niepełnosprawnych intelektualnie oraz z pozostałymi niepełnosprawnościami.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne za pierwsze miejsce — 5 000 zł, drugie — 3 000 zł, natomiast za trzecie — 2 000 zł. Najlepsze utwory zostaną także opublikowane w tomiku poetyckim.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wiersze i kartę zgłoszeniową [plik DOC] należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy poezja@mimowszystko.org bądź pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Myczkowskiego 4 30-198 Kraków
z dopiskiem „Konkurs poezji”

Laureatów konkursu poznamy 30 czerwca br.