Pracownicy i współpracownicy instytucji kultury oraz inne osoby fizyczne mogą się ubiegać się o stypendia z zakresu twórczości oraz upowszechniania kultury, fundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wysokość stypendium wynosi 3 000 zł brutto miesięcznie i jest przyznawane (w trybie półrocznym lub rocznym) osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

  • w 8 dziedzinach stypendia twórcze: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa;
  • w 2 dziedzinach stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury: animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

We wniosku należy m.in. opisać koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Ogłoszenie o tym konkursie znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.