Do niedzieli, 2 sierpnia można zgłaszać chęć udziału w X edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, czyli konferencji dobrych praktyk. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest „Animacja w sieci”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa odbędzie się 15 i 16 października w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne, dwudniowe wydarzenie organizowane we współpracy z lokalnymi partnerami, skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury.

Głównym celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych w całej Polsce.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które popularyzują lokalne i regionalne dziedzictwo związane ze słowem, twórczość lokalnych pisarzy, poetów, kronikarzy oraz autorów tekstów, w tym twórców ludowych.

W tym roku organizatorzy czekają na projekty, które poprzez Internet tworzą i podtrzymują więzi społeczne, digitalizują i udostępniają zbiory instytucji i organizacji, rozwijają nowe umiejętności odbiorców poprzez działania prowadzone w sieci, pobudzają kreatywność internautów, umożliwiają wymianę doświadczeń i dobrych praktyk wśród osób zajmujących się animacją kultury i edukacją kulturową przy wykorzystaniu Internetu, a także rozwijają twórczość artystyczną i używają rozwiązań technologicznych oraz funkcjonalności aplikacji i stron internetowych w kontekście animacji kultury.

Projekty muszą być zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 października 2020 r. lub być na zaawansowanym etapie realizacji. Ocenie nie podlegają projekty prezentowane podczas poprzednich edycji Giełdy.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wyniki naboru pojawią się pod koniec sierpnia.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczna odsłona wydarzenia przewidziana jest także w wersji online.