Do 20 kwietnia br. trwa IV nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” MKiDN, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Budżet projektu na 2019 i 2020 rok wynosi 60 000 000 zł.

Nadrzędnym celem Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych. Priorytet ten został stworzony z myślą przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 000 mieszkańców.

Projekt skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, gminnych bibliotek publicznych będących samodzielnymi instytucjami kultury oraz do gminnych instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 000 mieszkańców.

W ramach priorytetu można uzyskać środki na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę oraz wyposażenie budynków bibliotek.

Minimalna kwota dofinansowania w ramach priorytetu wynosi 50 000 zł, maksymalna natomiast to 2 000 000 zł.

Maksymalny czas realizacji zadania to 36 miesięcy.

Aby wziąć udział w naborze, należy posiadać konto w Elektronicznym Systemie Obsługi Interesanta.