Do 20 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do nowo powołanego programu „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska”, który ma być wsparciem dla lokalnych środowisk. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Nowy program został opracowany na bazie programu Kultura — Interwencje. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze. Program jest adresowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Program zakłada preferencje dla projektów realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 000 mieszkańców. Realizowane działania mają pomóc dostrzec unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Inicjatywa obejmuje organizację m.in.: wydarzenia kulturalnego w tym kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, happeningów czy spektakli i rekonstrukcji historycznych; działań edukacyjnych i animacyjnych, aby wspomóc lokalne społeczności w działaniach twórczych oraz filmy, nagrania, wydawnictwa i projekty interdyscyplinarne.

NCK uzyskało blisko 7 000 000 zł dodatkowych środków, przeznaczonych na dofinansowanie zadań wzmacniających lokalne tożsamości kulturowe i zwiększających uczestnictwo w kulturze.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 r.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w systemie EBOI.