Do 25 kwietnia br. trwa nabór wniosków na szkolenie „Fundusze na Kulturę — źródła i zasady finansowania działań i projektów kulturalnych”. Organizatorem szkolenia w ramach projektu Kadra kultury jest Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie odbędzie się od 17 do 19 maja br. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Zajęcia są płatne.

Nadrzędnym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat obszarów wsparcia i możliwości finansowania projektów kulturalnych w oparciu o programy wspólnotowe, fundusze strukturalne oraz pozostałe źródła finansowania.

Inicjatywa skierowana jest do osób pracujących w samorządowych instytucjach kultury takich jak domy kultury, centra kultury, biblioteki, muzea, galerie, instytucje muzyczne czy teatry. Szkolenie adresowane jest także do organizacji pozarządowych, które prowadzą działania w zakresie kultury oraz do osób, które nie posiadają doświadczenia w pozyskiwaniu środków dotacyjnych, a reprezentują podmioty działające lokalnie.

Udział w szkoleniu jest płatny. Koszt wzięcia udziału w szkoleniu to 738 zł. Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym oraz dojazd z Warszawie do Radziejowic.

Aby wziąć udział w szkoleniu „Fundusze na Kulturę — źródła i zasady finansowania działań i projektów kulturalnych”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.