Do 25 maja br. trwa nabór wniosków do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatywa ta jest wieloletnim projektem realizowanym w latach 2016–2020. W ramach programu zdefiniowano Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Prognozowany budżet projektu na 2018 rok to 26,5 mln zł.

Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016–2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z 6 października 2015 r.

Nadrzędnym celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych oraz co za tym idzie wzrost liczby czytelników.

Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 — „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest Biblioteka Narodowa. Priorytet ten stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych. Priorytet 1 umożliwia zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

O dofinansowanie w ramach Priorytetu ubiegać się mogą biblioteki publiczne a także inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 1500 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać wnioski w dwóch egzemplarzach na adres:
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

z dopiskiem
Wniosek do Priorytetu 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”