Do tego dnia trwa nabór zgłoszeń do programu „Literatura” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucją zarządzającą inicjatywą jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu to 4 025 000,00 zł.

Nadrzędnym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych.

Przedmiotem finansowanych zadań mogą być więc zarówno najambitniejsze dzieła polskiej literatury, jak również dzieła najciekawszych autorów literatury światowej, wyznaczające nowe trendy, poszukujące nowych rozwiązań i określające kierunki rozwoju współczesnej literatury.

W programie szczególny nacisk kładzie się na debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej drukowanej lub w formie e-booka autorów piszących w języku polskim. Pod uwagę będzie brana również twórczość adresowana do dzieci i młodzieży.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu wyróżnia się cztery rodzaje kwalifikujących się publikacji:

  • utworów literatury polskiej;
  • debiutów literackich polskich autorów;
  • utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski;
  • pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości artystycznej i dyscyplin artystycznych.

W każdym z tych przypadków chodzi o formę taką jak książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Minimalna kwota dofinansowania w każdym z zadań to 5000 zł, maksymalna natomiast wynosi 20 000 zł.

Aby wziąć udział w naborze do programu „Literatura”, należy posiadać konto w EBOI (Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta).