Wniosek o dofinansowanie projektów w tym programie — ze względu na jego szeroki zakres — może złożyć szeroki krąg instytucji kultury. A warto, bo do podziału jest aż 10 mln zł.

Jaki jest cel tego programu?

Wspieranie różnorodnych inicjatyw kulturalnych oraz projektów zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Kto może w nim wziąć udział?

Wniosek o dofinansowanie (o pokrycie części kosztów realizacji właściwych projektów) mogą składać:

  • samorządowe instytucje kultury (oprócz instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego),
  • organizacje pozarządowe.

Kto jest organizatorem?

Narodowe Centrum Kultury.

Jakiego rodzaju zadania kwalifikują się w tym programie?

  1. Organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami),koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  2. Organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
  3. Nagrania audio-video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
  4. Organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Jaki budżet przewidziano na ten program?

Prognozowana wielkość środków przewidzianych na ten program to 10 mln brutto (z VAT).

Ile wynoszą możliwe kwoty dofinansowania dla wybranego wniosku?

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 20 000 zł, a maksymalna:

  • 350 000 zł (gdy dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku zadania);
  • 500 000 zł (gdy dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku zadania).

Warto więc pokusić się o start w tym programie. Więcej szczegółów regulaminu konkursu znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Kultury (plik PDF).