Do 4 maja br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1 600 000 zł.

Nadrzędnym celem programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów.

Inicjatywa skierowana jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie. Dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież pozna kulturę swoich sąsiadów oraz kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu nie może przekroczyć 50 000 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się między 16 lipca a 15 listopada 2018 r.

Aby wziąć udział w naborze do programu należy wypełnić formularz dostępny w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta.