Do 8 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do XI edycji konkursu „Książka historyczna roku”. Organizatorami inicjatywy są m.in. Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach konkursu uczestnicy rywalizować będą w czterech kategoriach o nagrodę im. Oskara Haleckiego. Na laureatów konkursu czeka 80 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski XX wieku oraz zachęcenie do czytania książek historycznych.

W ramach konkursu uczestnicy rywalizować będą w czterech kategoriach:

  1. najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX w.,
  2. najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX w.,
  3. najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX w., rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami,
  4. najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX w., rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym.

Począwszy od tegorocznej edycji autorom książek nominowanych w czterech kategoriach konkursowych mogą być przyznane wyróżnienia o charakterze honorowym. Jury może przyznać maksymalnie cztery wyróżnienia.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz e-booki wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2017 r. a 31 maja 2018 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni.

Laureaci nagrody im. Oskara Haleckiego w kategoriach: najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie powołane przez organizatorów Jury wybierze spośród nadesłanych książek te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim Jury nominuje maksymalnie 10 książek z każdej kategorii, natomiast w etapie trzecim spośród tytułów nominowanych jurorzy wyłonią laureatów. Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 1 do 31 października 2018 r. będą mogli wybrać najlepsze książki w kategoriach „Najlepsza książka naukowa” i „Najlepsza książka popularnonaukowa”. Nagrody w kategoriach najlepsze wydawnictwo źródłowe i najlepsze wspomnienia przyzna Jury.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres Instytutu Pamięci Narodowej ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, dwa egzemplarze danej książki wraz z formularzem zgłoszeniowym [plik PDF].