Do 8 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu” organizowanego z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nadrzędnym celem konkursu „Do Hymnu” jest kształtowanie wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego hymnu państwowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych oraz integrowanie społeczności szkolnej.

Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu a cappella przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły hymnu państwowego i dwóch wybranych spośród ośmiu regulaminowych utworów: „Bogurodzica”, „Gaude Mater Polonia”, „Rota”, „Marsz Polonia”, „Boże, coś Polskę”, „Święta miłości kochanej Ojczyzny”, „Żeby Polska była Polską”, „Oda do radości”. Wykonanie repertuaru konkursowego musi odbyć się na żywo i z pamięci.

W ubiegłym roku w akcji wzięło udział ok. 300 szkół, a hymn zaśpiewało łącznie 64 000 dzieci.

Na laureatów inicjatywy czekają następujące nagrody:

  • I nagroda w wysokości 20 000 zł — dla szkoły, która uzyska najwyższą punktację;
  • II nagroda w wysokości 15 000 zł — dla szkoły, która uzyska drugą punktację, oraz
  • III nagroda w wysokości 10 000 zł — dla placówki, która uzyska trzecie miejsce w konkursie.

Niezależnie od nagród głównych przyznane zostaną również wyróżnienia wojewódzkie w wysokości 5 000 zł każde.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Do 13 lutego zostanie ogłoszona lista szkół zakwalifikowanych do udziału w inicjatywie.