Do 9 kwietnia 2018 br. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018. Wysokość stypendium wynosi 3500 zł brutto miesięcznie. Granty przyznawane są na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 24 maja 2012 r.

Konkurs o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury ma na celu wspieranie indywidualnego rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej kultury i dziedzictwa narodowego. Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również mogą koncentrować się na poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań, tak w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia, w dwóch kategoriach:

  • Pierwsza kategoria: stypendia twórcze w dziedzinach takich jak: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami oraz twórczość ludowa.
  • Kategoria druga: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury w dziedzinach takich jak: animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia półroczne trwające od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. oraz stypendia mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na czas nie krótszy niż trzy następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Aby wziąć udział w naborze, trzeba mieć konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta.

Potwierdzenie złożenia wniosku oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio wnioskodawcy, należy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na rok 2018/II oraz podaniem nazwy dziedziny.