Do 9 lipca br. trwa nabór do tegorocznej edycji programu „Wspólnie dla Dziedzictwa 2020”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Prognozowany budżet projektu to 700 000 zł.

Nadrzędnym celem programu „Wspólnie dla dziedzictwa” jest wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego, a także wzrost społecznego zaangażowania w proces ochrony i opieki nad nim. Inicjatywa ma za zadanie również dofinansowanie projektów realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje, których celem jest identyfikacja, dokumentacja lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5000 zł. Maksymalna natomiast to 80 000 zł.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele programu poprzez następujące działania: działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego, prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości; działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości; działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe, wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek za pomocą platformy Witkac.

Zadanie w ramach programu może być realizowane od dnia ogłoszenia naboru do 31 października 2020 r. Wynik naboru zostanie ogłoszony do 30 dni od jego zakończenia na stronie NID.