Tylko do 4 lipca br. trwa nabór zgłoszeń na miesięczne pobyty rezydencyjne w Klasztorze w Broumovie, realizowane we wrześniu, październiku i listopadzie 2019 r. Organizatorem inicjatywy jest Wrocławski Dom Literatury. Na osoby biorące udział w projekcie czeka jednorazowe stypendium w wysokości 2900 zł brutto.

Nabór do drugiej edycji inicjatywy skierowany jest do pisarzy uprawiających wszystkie gatunki literackie, ilustratorów książek, autorów książek artystycznych i komiksów.

Projekt rezydencji literackich w Klasztorze w Broumovie to efekt współpracy polsko-czeskiej, którą Wrocławski Dom Literatury rozpoczął w 2018 r. Dzięki działaniom partnerów z Czech, Polski i Niemiec niewielkie zabytkowe miasteczko Broumov na powrót stało się miejscem spotkania trzech graniczących ze sobą kultur.

Tegoroczne rezydencje polsko-czeskie będą realizowane od września do listopada. Podczas trzech sesji, z których każda trwać będzie miesiąc, jedna autorka lub autor z Czech i jedna autorka lub autor z Polski będą przebywać w Domku Literackim zlokalizowanym w ogrodach Klasztoru Broumov. Czeskich rezydentów rekrutuje Czeskie Centrum Literackie przy Bibliotece Ziemi Morawskiej, natomiast polskich — Wrocławski Dom Literatury.

Podczas każdego z miesięcznych pobytów autorki i autorzy będą pracowali nad własnymi projektami, a także włączą się twórczo w ogólną ideę projektu rezydencyjnego, która brzmi „Przed granicą, ponad granicą”. Pobyt w Klasztorze jest współfinansowany przez Centrum Kulturalne i Edukacyjne Klasztoru Broumov.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik DOCX]. Do wniosku należy dołączyć CV oraz bibliografię lub próbkę dzieł.