Tylko do końca dnia można zgłaszać chęć udziału w XI spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, które poświęcone jest problematyce procesów rewitalizacyjnych dziedzictwa industrialnego. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia w Wałbrzychu”, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej to otwarta platforma współpracy, którą tworzą muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć w celu wypracowania i wdrożenia systemu dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, upowszechniania i promocji. Prace Forum stanowią integralną część Strategii Rozwoju Muzealnictwa opracowywanej przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz wpisują się w działalność Konferencji Muzeum i Samorządu Terytorialnego.

Konferencja Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej odbędzie się 21 i 22 listopada br. Pierwszego dnia spotkanie obędzie się w Parku Wielokulturowym „Stara Kopalnia w Wałbrzychu”, przy ul. Piotra Wysockiego 29. Drugiego dnia natomiast organizator zaprasza uczestników do Muzeum Porcelany w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 9.

Uczestnicy dwudniowego spotkania zapoznają się m.in. z działaniami oraz doświadczeniami związanymi z planowaniem strategicznym w procesach rewitalizacyjnych oraz funkcjonowaniem projektów społecznych opartych na dziedzictwie technicznym.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.