Do 25 października br. można zgłaszać do inkubatora pomysły na nowatorskie rozwiązanie, które może pomóc osobom zależnym lub ich opiekunom. Organizatorami konkursu są Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Gmina Miasta Gdynia, m.st. Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę — wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.

Nadrzędnym celem podejmowanych w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę” działań jest wsparcie w rozwoju nowatorskich rozwiązań dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek i ich opiekunów.

W trakcie projektu w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz w Domu Innowacji Społecznych w Warszawie funkcjonować będą inkubatory pomysłów.

W ramach naboru do inkubatorów ponad 70 pomysłów na innowacje otrzyma wsparcie przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania. 33 z nich będą mogły otrzymać grant na przeprowadzenie testowego wdrożenia w wybranej lokalizacji, a 6 najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania.

W ramach inicjatywy maksymalna kwota jednego udzielonego w konkursie grantu wynosi 80 000 zł. Natomiast średnia kwota jednego udzielonego grantu to 40 000 zł.

Do udziału w naborze do inkubatora pomysłów uprawnione są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne np. organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, a także grupy nieformalne np. grupy sąsiedzkie, partnerstwa lokalne, reprezentujące wszystkie sektory i branże, zarówno mające na co dzień bezpośredni kontakt z osobami zależnymi i dedykowanymi im usługami, np. opiekunowie takich osób, pracownicy instytucji opiekuńczych, jak i niezwiązane na co dzień z tym obszarem, ale mające pomysł na dotyczącą go innowację i chcące go rozwijać w ramach inkubatora.

Obecnie trwa trzeci nabór w ramach konkursu. Tematy priorytetowe obecnego naboru to:

  • rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które pozwoliłyby im na wypełnianie roli rodzica i funkcjonowanie z dziećmi w swoim środowisku,
  • wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób w podeszłym wieku przy niewielkich nakładach finansowych,
  • rozwiązania przeciwdziałające osamotnieniu osób korzystających z usług opiekuńczych lub łagodzące jego skutki a także rozwiązania pozwalające na czasowe odciążenie opiekunów osób zależnych i radzenie sobie ze związanym z tym obciążeniem emocjonalnym oraz
  • umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi odnalezienie się na rynku pracy przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji do systematycznego leczenia i terapii i budowa międzysektorowych sieci oparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę — wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.