Do 30 maja br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, którego organizatorem jest Instytut Książki.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, opro-gramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, natomiast maksymalna to 30 000 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Zadania w ramach inicjatywy mogą być realizowane do 30 listopada br.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić wniosek dostępny w elektronicznym generatorze wniosków.