Do 30 marca br. trwa nabór zgłoszeń do 46. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego koordynacją zajmują się natomiast Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Nagroda im. Oskara Kolberga ustanowiona została w 1974 r. i jest najstarszym wyróżnieniem w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce, przyznawanym za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • plastykom i rzemieślnikom artystycznym oraz instrumentalistom, tancerzom, śpiewakom i wytwórcom instrumentów muzycznych;
  • pisarzom i poetom ludowym;
  • kapelom ludowym;
  • zespołom folklorystycznym oraz badaczom, naukowcom, regionalistom, działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom oraz mistrzom tradycji.

Kolejną kategorią jest nagroda honorowa, przyznawana instytucjom i osobom działającym na rzecz kultury ludowej. W tym roku po raz kolejny przyznany zostanie także honorowy tytuł Ambasadora Kultury Tradycyjnej, czyli wyróżnienie dla samorządowca, który w ostatnim roku w szczególny sposób troszczył się o rozwój kultury tradycyjnej w swoim regionie.

Zgłoszenia do inicjatywy mogą nadsyłać instytucje kultury i nauki, w tym uczelnie wyższe i instytuty PAN, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić wymagane dokumenty, które znajdują się na stronie nagrody i przesłać je pocztą na adres: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, ul. Kręta 6, 26-400 Przysucha. Zgłoszenia do tytułu Ambasadora Kultury Tradycyjnej przyjmowane są w formie elektronicznej pod adresem: jedrzej.weber@imit.org.pl.