Do 31 stycznia br. trwa nabór kandydatów do tegorocznej edycji nagrody „Found in Translation”, przyznawanej autorowi najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski. Organizatorami inicjatywy są Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie wyboru kandydata, jego dane adresowe oraz dane adresowe zgłaszającego. Do zgłoszenia kwalifikują się przekłady, które ukazały się w formie książkowej w 2018 r.

Nagrodę stanowi dyplom, miesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2 000 zł oraz przelot do i z Krakowa oraz nagroda pieniężna wynosząca 16 000 zł.

W 2018 roku nagrodę „Found in Translation” otrzymała Jennifer Croft, za przekład „Biegunów” Olgi Tokarczuk.

Nazwiska kandydatów należy przesyłać drogą mailową na adres biuro@instytutksiazki.pl.