Do 21 lutego br. trwa nabór zgłoszeń X edycji programu grantowego „Patriotyzm Jutra”, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Muzeum Historii Polski. Prognozowany budżet projektu to 4 000 000 zł.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury, w tym m.in. domy kultury i muzea, biblioteki regionalne stowarzyszenia, fundacje z całej Polski.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Projekt ma za zadanie ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.

W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, których minimalna wnioskowana kwota to 5 000 zł a maksymalna 70 000 zł brutto.

Uczestnicy inicjatywy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych.

W ubiegłorocznej edycji programu dofinansowano 160 projektów, które przybliżały różnorodne dziedziny: historię polityczną, gospodarczą, historię nauki i techniki, a także historię społeczną oraz historię życia codziennego. Wiele projektów związanych było z upamiętnieniem wydarzeń, których rocznice obchodziliśmy w 2017: Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rok Tadeusza Kościuszki, Rok Rzeki Wisły. Zdecydowana większość wybranych projektów związana była z prezentacją historii lokalnej i lokalnego dziedzictwa.

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wypełnić formularz zgłoszeniowy.