Do 14 lutego br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „Koordynator dostępności i jego rola w instytucji kultury”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie odbędzie się 2 marca w Warszawie w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Nadrzędnym celem szkolenia „Koordynator dostępności i jego rola w instytucji kultury” jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnienia dostępności w instytucjach kultury oraz wzmocnienie umiejętności koordynacji procesem budowania dostępności w instytucji. Inicjatywa ma również za zadanie promocję dobrych praktyk, czyli sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących już w instytucjach kultury.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów instytucji zainteresowanych wdrażaniem procesu budowania dostępności w instytucji, koordynatorów dostępności oraz pracowników instytucji, którzy zajmują się lub planują zajmować się zagadnieniami związanymi z udostępnianiem oferty kulturalnej instytucji.

Podczas marcowego spotkania organizatorzy przedstawią zagadnienia związane z dostępnością architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Opowiedzą o tym, od czego zacząć działania w instytucji, jak przygotować zespół i nowych pracowników oraz na czym może polegać współpraca między działami. Uczestnicy szkolenia porozmawiają także o współpracy ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami i o tym, jak zbudować rzeczywiste partnerstwa z nimi. Na szkoleniu nie zabraknie prezentacji dobrych praktyk instytucji kultury, które z zagadnieniami dostępności pracują już dłuższy czas.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie, zostaną poinformowane drogą mailową 17 lutego 2020 r. Koszt szkolenia to 150 zł netto. W cenę wliczone są: udział w szkoleniu, catering, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.