Do 11 lutego br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „SPECTRUM — podstawy zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Szkolenie odbędzie się 27 lutego br. w siedzibie NIMOZ w Warszawie.

Szkolenie ma na celu wprowadzenie do standardu SPECTRUM oraz podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej. Jego zadaniem jest również wskazanie uczestnikom zalet płynących ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i opieką nad kolekcjami m.in. dla pracowników działów inwentarzy, opiekunów kolekcji, kuratorów oraz konserwatorów.

W ramach programu uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. czym jest i co wchodzi w zakres dokumentacji muzealnej, jak etykietować i oznaczać obiekty muzealne, czym są standardy muzealne i SPECTRUM oraz na czym polega procedura wejścia obiektu SPECTRUM i procedura kontroli lokalizacji i przemieszczania SPECTRUM.

Szkolenia SPECTRUM są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie NIMOZ.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną podane oficjalnie 13 lutego br.